Pathé (naam rechtspersoon Pathé Theatres B.V.) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens en de veiligheid daarvan belangrijk. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing 1 september 2010). Via de hyperlink Privacy onderaan deze website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Als u ons een e-mail zendt, of bijvoorbeeld solliciteert, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen, opmerkingen of informatie te reageren. Ook zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de levering van onze producten en/of diensten, alsmede om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Als u zich inschrijft voor onze e-mail service, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de informatie te sturen. Indien u jonger bent dan 16 jaar, is in plaats van uw toestemming de toestemming van uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) vereist. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u marketing informatie of uitnodigingen kunnen sturen (per bijvoorbeeld post, e-mail en/of telefoon (voor zover toegestaan)). Indien u deelneemt aan een prijsvraag, gebruiken wij uw persoonsgegevens in dat kader bijvoorbeeld om u te informeren of u al dan niet heeft gewonnen, alsmede ten behoeve van publiciteit dienaangaande.

Wij verzamelen ook algemene bezoekersgegevens en verwerken hiertoe onder meer IP adressen, alsmede informatie over schermresolutie, het type browser en de wijze waarop bezoekers surfen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening, alsmede onze website te verbeteren en dit te kunnen afstemmen op uw persoonlijke instellingen, voorkeuren en/of persoonlijke situatie. Deze informatie wordt onder andere verkregen met behulp van “cookies” waarover hierna meer.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer. Een bezoeker van werkenbijpathe.nl kan op een aantal manieren cookies op zijn computer krijgen namelijk van Pathé zelf, of van derden (zogenaamde “third party cookies” zoals van Google, Hi-Media en Ligatus).

Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van Pathé.nl.

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u richten aan Pathé inzake Privacy, Postbus 75948, 1070 AX, Amsterdam. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Pathé inzake Privacy, Postbus 75948, 1070 AX, Amsterdam. Wij zullen u dan geen (verdere) marketing informatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketing informatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

De door jou aan Pathé verstrekte persoonsgegevens, inclusief cv en motivatie worden door Pathé gedurende 1 jaar bewaard. Dit doen wij, omdat wij misschien niet direct iets voor jou kunnen betekenen, maar wellicht wel in een later stadium. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Pathé, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u contact opnemen met:
Pathé Theatres B.V.
Postbus 75948
1070 AX Amsterdam

Kvk Amsterdam 33161839
ABNAMRO 53.55.85.004
IBAN NL91ABNA0535585004
BIC code ABNANL2A
BTW no. NL.0057.49.323.B.01