Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacy statement laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je solliciteert bij Pathé of bij Pathé in dienst komt en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook vinden we het belangrijk om te verduidelijken aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Pathé respecteert de privacy van alle sollicitanten en (toekomstige) medewerkers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Pathé handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

‘Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten via de ‘werken bij’ website van Pathé en via de ‘sollicitantenportal’ van Pathé.

Identiteit en contactgegevens:

Pathé Theatres B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.
Postbus 75948
1070 AX Amsterdam

Kvk Amsterdam 33161839
ABNAMRO 53.55.85.004
IBAN NL91ABNA0535585004
BIC code ABNANL2A
BTW no. NL.0057.49.323.B.01

Gebruik van verzamelde gegevens door Pathé

Pathé verzamelt je gegevens wanneer je solliciteert via onze website en eventueel via mail.

Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

De juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pathé is steeds het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou als sollicitant om een arbeidsovereenkomst aan te gaan (jouw sollicitatie), de behartiging van een gerechtvaardigd belang  van Pathé of een derde of de nakoming van een wettelijke verplichting die op Pathé rust.

Voor welke doelen gebruiken we je gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, vragen te beantwoorden over jouw sollicitatie en informatie met je delen aangaande de sollicitatie.

We verzamelen en/of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Persoonsgegevens die wij vastleggen
In het kader van jouw sollicitatie legt Pathé de volgende persoonsgegevens vast:

 • Voor- en achternaam,
 • E-mailadres,
 • Adres, postcode, woonplaats,
 • Geboortedatum en pasfoto (niet verplicht)
 • CV en motivatie.
 • Eventueel bij een telefonische intake kan er gevraagd worden naar beschikbaarheid.

Delen van persoonsgegevens

VERSTREKKING AAN DERDEN

Met betrekking tot jouw sollicitatie maakt Pathé gebruik van de diensten van een derde partij die ten behoeve van Pathé jouw gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partij treedt hierbij op als verwerkers voor Pathé en Pathé draagt zorg dat deze partij voldoende waarborging bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Pathé optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Pathé afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Pathé.

In sommige gevallen kan de informatie ook intern gedeeld worden met geautoriseerde medewerkers van ons hoofdkantoor of managers in het theater. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Het kan voorkomen dat er bij bepaalde functies een assessment word afgenomen, in dit geval wordt je naam, email en telefoonnummer gedeeld met ons assessment bureau.

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Pathé of door Pathé ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Bewaartermijnen
Pathé bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doeleinden zoals vermeld in dit Privacy statement, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens voor een langere periode te bewaren. Voor gegevens van sollicitanten die niet bij ons gewerkt hebben, hanteren wij een specifieke bewaartermijn: dit is tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wanneer wij je gegevens nog langer willen bewaren voor mogelijk toekomstige interessante vacatures, vragen wij je toestemming. Wij bewaren je gegevens dan nog maximaal een jaar. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Pathé, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.
Na afloop van de bewaartermijn worden je gegevens definitief uit onze systemen verwijderd.

Jouw rechten
Pathé respecteert jouw rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens die wij van je vastleggen.
Je kunt een verzoek indienen om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Inzage in de persoonsgegevens die we van je hebben;
 • Correctie van je persoonsgegevens wanneer deze onjuist zijn;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Pathé of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als je hiervoor een zwaarwegende reden hebt;
 • Beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Gegevensoverdracht van je persoonsgegevens;
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zullen voldoen aan je verzoek indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Neem hiervoor contact op met HR@pathe.nl.

Overdracht onderneming
In de toekomst kunnen één of meerdere onderdelen of activa van Pathé worden overgedragen aan een derde partij of kan Pathé fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Pathé zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. Aan de hand van cookies kunnen websites van Pathé (naam rechtspersoon Pathé Theatres B.V.) je herkennen als je deze weer bezoekt en relevante informatie verzamelen.

De werkenbijpathe.nl website maakt gebruik van een beperkte Google Analytics cookie waarmee we uitsluitend analyses kunnen uitvoeren om onze website te gaan verbeteren. Uitgebreide uitleg werking van Google Analytics Cookies is te vinden op deze link.

De cookies die jouw instellingen bijhouden kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Pathé je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Daar kan je ook vinden hoe je de reeds eerder geplaatste cookies kan verwijderen. Als je helemaal geen cookies meer wil ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die je gebruikt.

Veranderingen
In de toekomst kunnen één of meerdere onderdelen of activa van Pathé worden overgedragen aan een derde partij of kan Pathé fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Pathé zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Beveiliging
Pathé neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van sollicitanten en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking die periodiek geaudit worden.

Vragen en feedback

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen:

HR@pathe.nl of met de functionaris gegevensbescherming privacy@pathe.nl

 

Pathé Theatres B.V.
Postbus 75948
1070 AX Amsterdam

Kvk Amsterdam 33161839
ABNAMRO 53.55.85.004
IBAN NL91ABNA0535585004
BIC code ABNANL2A
BTW no. NL.0057.49.323.B.01

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2018.

 

Cookies

Deze website van Pathé maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer. Een bezoeker van werkenbijpathe.nl kan op een aantal manieren cookies op zijn computer krijgen namelijk van Pathé zelf, of van derden (zogenaamde “third party cookies” zoals van Google, Hi-Media en Ligatus).

Zie hieronder het Cookiebeleid Pathé:

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan deze website worden uitgelezen. Aan de hand van cookies kunnen websites van Pathé (naam rechtspersoon Pathé Theatres B.V.) je herkennen als je deze weer bezoekt.

Wat doen cookies?

Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats helpen ze je bij het surfen door voorkeuren en instellingen bij te houden. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om te onthouden welke stad jij als eerste wil zien in de bioscoopagenda en om te onthouden of je ingelogd bent.

Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een site komen en om te kijken welke onderdelen van de site populair zijn.

Daarnaast zijn er cookies die de websites die je bezoekt registreren en zo een inschatting maken van jouw interesses. Met die informatie kunnen adverteerders en website beheerders voor jou interessante advertenties of commercials in de website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie of commercial ziet.

Weten cookies wie ik ben?

Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies worden er geplaatst via Pathé websites?

Pathé plaatst zelf cookies; ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor Pathé, worden door Pathé op je computer opgeslagen en alleen Pathé heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door Pathé bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete stad te onthouden.

Er worden ook door derden cookies geplaatst via de websites van Pathé, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat Pathé geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze ‘third party cookies’.

Adverteerders kunnen bijvoorbeeld third party cookies plaatsen om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, zodat ze gericht een advertentie kunnen plaatsen. Deze advertenties zijn nodig om de websites van Pathé gratis aan te kunnen bieden aan consumenten.

Daarnaast maakt Pathé gebruik van diensten van derden. Voor het bijhouden van bezoekersaantallen maakt Pathé gebruik van Google Analytics. Dit geeft Pathé inzicht hoe vaak, wanneer en hoe lang bezoekers de website bezoeken. Google Analytics genereert bij de gebruiker een Cookie, maar slaat geen persoonlijke gegevens op, maar bijvoorbeeld wel wanneer de bezoeker voor het laatst geweest is en via welke website de bezoeker is gekomen. Dit stelt Pathé in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Het Google Analytics Cookie blijft 2 jaar geldig. Uitgebreide informatie over de werking van Google Analytics Cookies is te vinden op https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op je computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Twitter. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die je op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Cookies uitzetten

De cookies die adverteerders en website-eigenaren inzicht geven in jouw interesses kun je aan of uitzetten op www.youronlinechoices.eu/nl . Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en niet je surfgedrag mogen vastleggen. Tevens kan je jezelf op http://www.google.com/ads/preferences afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

De cookies die jouw voorkeuren en instellingen bijhouden kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Pathé je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Daar kan je ook vinden hoe je de reeds eerder geplaatste cookies kan verwijderen. Als je helemaal geen cookies meer wil ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die je gebruikt.

Wat gebeurt er als ik cookies uitzet?

Als je cookies die jouw voorkeuren onthouden uitschakelt kan het gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat je steeds opnieuw bepaalde instellingen zoals bijvoorbeeld wachtwoorden en inlognaam moet invoeren.

Na het uitschakelen van cookies blijft je overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet langer afgestemd op jouw surfgedrag.

Privacybeleid en de nieuwe wet

Per 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Door de versnelde invoer van deze wet een de complexiteit ervan hebben wij nog geen passende oplossing voor onze sites gevonden om de wet na te leven. We zijn druk bezig een oplossing te vinden die voor onze bezoekers, adverteerders en onszelf goed werkt. Ondertussen hanteren we een strikt privacybeleid. Je informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Meer informatie over het privacybeleid van Pathé vind je op http://www.pathe.nl/artikel/62-privacy

Wijziging van deze verklaring

Pathé Theatres B.V behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 juli 2012.